Revit Architecture apmācības

Autodesk Revit Architecture programmatūra ir spēcīga būves informācijas modelēšanas (BIM) programma, kas izstrādāta ņemot vērā arhitektu vajadzības un prasības. Šis apmācību kurss palīdzēs izprast Autodesk Revit funkcionalitāti, lai jūs varētu to izmantot savā darba procesā.

Sākumā apgūsiet lietotāja interfeisu un Autodesk Revit komandas projekta izveidei, tam sekos apmācība darbā ar 3D modeli, bet noslēgumā uzzināsiet, kā sagatavot dokumentāciju.

Kursa mērķis ir iepazīstināt ar būves informācijas modeļa (BIM) izstrādi, rasējumu izveidi no modeļa skatiem, iekļaujot specifikācijas, tādējādi samazinot ieguldīto laiku ilgtermiņā un samazinot kļūdu iespējamību.

Lejupielādēt bezmaksas izmēģinājuma versiju 30 dienām

Kurss paredzēts – arhitektiem, būvinženieriem;

Nepieciešamās zināšanas – vēlamas pamatzināšanas 2D rasēšanā;

Apmācība notiek – 6 nodarbībās, 2 vai 3 nodarbības nedēļā;

Kursa mērķis: gūt izpratni par modelēšanas principiem un arhitektūras projekta izstrādi Revit vidē;

Kursa saturs:

 • Iepazīstināšana ar BIM un Revit;
 • Pārbūves projekta sākšana, esošo apjomu modelēšana, uzmērījumu ienešana no CAD faila, darbs ar līmeņiem, sienu, logu, pārsegumu, jumtu, durvju, kāpņu modelēšana un padziļināta sienu rediģēšana;
 • Pārbūves projekta turpināšana, jauno apjomu modelēšana – līmeņu definēšana, sienu, durvju, pārsegumu, logu, griestu modelēšana;
 • Pārbūves projekta turpināšana, foajē modelēšana – stikloto sienu un jumta modelēšana, kāpņu, rampu modelēšana;
 • Zemes virsmas modelēšana;
 • Rasējumu noformēšana – izmēru izlikšana, marķējumu izlikšana, mezglu detalizācija;
 • Darbs komandā, izmantojot worksharing jeb darba dalīšanu.

PIETEIKTIES

Revit Architecture padziļinātais kurss
Lapu noformēšana Revit

PIETEIKTIES

 • Sertifikāts – dalībnieki saņems visā pasaulē atpazīstamu Autodesk®  sertifikātu;
 • Konsultācijas pēc apmācībām – iespēja konsultēties par kursos apskatītajiem jautājumiem vienu mēnesi pēc apmācībām;
 • Apmācības nodrošina – INFOERA LATVIA Autodesk®  autorizēts mācību centrs (Authorized Training Center);
 • Apmācības notiek pēc InfoEra Latvia izveidotas mācību programmas, izmantojot unikāli izstrādātus mācību materiālus;
 • Apmācības vada– sertificēts Autodesk instruktors.
"Iegūtas jaunas zināšanas, saprotami paskaidrojumi no pasniedzēja." Andis Ģigulis, Sarma & Norde Arhitekti, SIA
"Labākais kursā bija Iespēja praktizēt rasēšanu programmā pašam." Agnese Prodniece, DRY Architects, SIA
"Patika iespēja apgūt programmu, to reāli izmantojot projektos." Madara Gibze, ARHIS ARHITEKTI, SIA
"Visvairāk patika noskaņa." Irina Iļjina, DDL ARHITEKTU BIROJS, SIA
"Labākais - skats uz projektēšanu caur 3D modeli, nevis caur 2D rasējumiem." Andis Geste, VIRTU, SIA
"Strukturēta pieeja programmas apskatei kopuma." Niklāvs Krievs, MARK Arhitekti, SIA
"Iegūtas prasmes, ļoti atsaucīga, uzmanīga un centīga pasniedzēja, jauki studentu biedri." Pimenova, L4, SIA
"Revit Architecture kurss ir ļoti kvalitatīvi nostrādats un apmācību programma deva apgūt labas zināšanas." Regita Karīna Strence, L4, SIA
"Neliela grupa, tika ātri atbildēts uz jautājumiem, profesionāla un laipna attieksme no darbiniekiem!" Vita Ieleja, CORE projekts, SIA

Piesakies kursiem