Navisworks® Manage apmācības

Ar Autodesk® Navisworks® programmatūras palīdzību var kontrolēt un aprēķināt projekta izmaksas, izmantojot tādus rīkus kā TimeLiner, Animator, Scripter kā arī Clash Detective un citus, kas pieejami Autodesk® Navisworks® programmatūrā.

Tāpat uzzināsiet kā savienot laika grafikus ar modeli un veikt 4D būvniecības simulācijas.

Kursa mērķis – apgūt labākās metodes, kā apvienot dažādus 3D modeļus vienā kopējā modelī un salīdzināt atšķirīgu būvniecības sadaļu projektus, identificējot kļūdas, lai būtiski atvieglotu projekta pārraudzību.

Kurss paredzēts – būvuzņēmumiem un būvprojektu vadības veicējiem.

Kursa ilgums – 12 ak.st.

Kursa saturs:

  • Galveno iespēju un funkcionalitāšu apgūšana;
  • Dažādu formātu 3D datņu atvēršana un pievienošana Autodesk® Navisworks® formātam;
  • Objektu iestatījumu un grafiku datu saišu veidošana ārējā datubāzē;
  • Vizuālu projekta modeļu izstrāde, izmantojot pieejamos pārskatu un atskaišu rīkus;
  • Būvniecības simulāciju veikšana projekta modelī;
  • Interaktīvu animāciju sagatavošana prezentācijām un demonstrējumiem;
  • Apjomu datu iegūšana no modeļiem, lai aprēķinātu izmaksas;
  • Dažādu testu veikšana 3D datnēs, lai pārbaudītu būvniecības sadaļu savietojamību projektā.

PIETEIKTIES

Sertifikāts – dalībnieki saņems visā pasaulē atpazīstamu Autodesk®  sertifikātu;

Tehniskais atbalsts  – iespēja saņemt tehnisko atbalstu, izstrādājot savus projektus, trīs mēnešus pēc apmācībām;

Apmācības nodrošina – INFOERA LATVIA Autodesk®  autorizēts mācību centrs (Authorized Training Center);

Piesakies kursiem