Navisworks® Manage apmācības

Ar Autodesk® Navisworks® programmatūras palīdzību var kontrolēt un aprēķināt projekta izmaksas, izmantojot tādus rīkus kā TimeLiner, Animator, Scripter kā arī Clash Detective un citus, kas pieejami Autodesk® Navisworks® programmatūrā.

Tāpat uzzināsiet kā savienot laika grafikus ar modeli un veikt 4D būvniecības simulācijas.

Kursa mērķis – apgūt labākās metodes, kā apvienot dažādus 3D modeļus vienā kopējā modelī un salīdzināt atšķirīgu būvniecības sadaļu projektus, identificējot kļūdas, lai būtiski atvieglotu projekta pārraudzību.

Kurss paredzēts – būvuzņēmumiem un būvprojektu vadības veicējiem.

Kursa ilgums – 12 ak.st.

Kursa saturs:

 • Galveno iespēju un funkcionalitāšu apgūšana;
 • Dažādu formātu 3D datņu atvēršana un pievienošana Autodesk® Navisworks® formātam;
 • Objektu iestatījumu un grafiku datu saišu veidošana ārējā datubāzē;
 • Vizuālu projekta modeļu izstrāde, izmantojot pieejamos pārskatu un atskaišu rīkus;
 • Būvniecības simulāciju veikšana projekta modelī;
 • Interaktīvu animāciju sagatavošana prezentācijām un demonstrējumiem;
 • Apjomu datu iegūšana no modeļiem, lai aprēķinātu izmaksas;
 • Dažādu testu veikšana 3D datnēs, lai pārbaudītu būvniecības sadaļu savietojamību projektā.

PIETEIKTIES

 • Sertifikāts – dalībnieki saņems visā pasaulē atpazīstamu Autodesk®  sertifikātu;
 • Konsultācijas pēc apmācībām – iespēja konsultēties par kursos apskatītajiem jautājumiem vienu mēnesi pēc apmācībām;
 • Apmācības notiek pēc InfoEra Latvia izveidotas mācību programmas, izmantojot unikāli izstrādātus mācību materiālus;
 • Apmācības nodrošina – INFOERA LATVIA Autodesk®  autorizēts mācību centrs (Authorized Training Center);
 • Apmācības vada sertificēts instruktors.

Piesakies kursiem